Search
Close this search box.

تحلیل بخش ماشین‌آلات در زنجیره ارزش محصولات صنعتی منتخب

صنایعی که محصولات آن‌ها دارای بازار محلی بزرگی است می‌توانند سکوی پرش و توسعه صنایع مرتبط با زنجیره تأمین و ارزش خود باشند. یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره ارزش صنایع مختلف، صنعت مادر و پایه‌ای ماشین‌سازی است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است با شناسایی چند محصول مهم در بازار ایران که آمار تولید و یا واردات آن‌ها تأییدکننده حجم بالای بازار است، حلقه ماشین‌سازی در زنجیره ارزش آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و با شناسایی حلقه‌های مفقوده، پیشنهادهایی برای تکمیل زنجیره ارزش این صنایع در بخش ماشین‌سازی ارائه شود. در این مطالعه، مبنای گزینش محصولات منتخب، داشتن حداقل یکی از سه ویژگی زیر است:
  • وجود واردات بالا طی سال‌های 1395-1397
  • قرارگیری محصول منتخب در زنجیره ارزش صنایعی که خام فروشی بالایی دارند.
  • وجود ظرفیت‌های صادراتی برای محصول منتخب

ماشین‌آلات صنعت نساجی

ماشین‌آلات صنعت تایر

ماشین‌آلات تولید ورق MDF

ماشین‌آلات تولید و فرآوری سنگ

ماشین‌آلات کاغذ و کارتن

ماشین‌آلات تولید مواد غذایی