حمایت از ساخت نمونه اولیه‌ی اجزا و تجهیزات مورد نیاز انجمن‌های ماشین‌سازی
در ناهارِ کاری اتاق فکر و اقدام صنعت ماشین‌سازی (افکام) خبرگان، سیاست‌گذاران و فعالان صنعت ماشین‌سازی پیرامون دغدغه‌های خود به تبادل نظر پرداختند.
اطلاعات بیشتر
گسترش صنعت کشور وابسته به صنعت ماشین‌سازی است
چهارمین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین‌آلات نساجی کشور روز چهارشنبه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
اطلاعات بیشتر
امضای تفاهم‌نامۀ همکاری
بین مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری و انجمن ستصا
تفاهم‌نامۀ همکاری بین مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری و انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) بعدازظهر امروز با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امضا شد.
اطلاعات بیشتر
Previous
Next

سخنی کوتاه در اهمیت صنعت ماشین‌سازی

صنعـت «ماشین‌سـازی» حـوزه‌ای مولّـد و زیربنایـی اسـت کـه وضعیـت آن در هـر کشـور، شـاخصی مهــم بــرای ارزیابــی ســطح توســعه‌یافتگی صنعتــی و تولیــدی آن کشــور محســوب می‌شــود. ایــن صنعـت، بـا تامیـن بخـش مهمـی از زیرسـاخت‌های تولیـد، توسـعه صنایـع دیگـر را تسـهیل می‌کنـد …

ادامه مطلب »

مطالعه موردی صنعت ماشین‌سازی آلمان

آلمان، یکی از کشورهای پیشرو در رشته صنعت ماشین‌سازی و صاحب رتبه دوم تولید ماشین‌ابزار در جهان بوده و موفقیت این کشور در حوزه ماشین‌سازی نتیجه بیش از پنج دهه سیاست‌گذاری هوشمندانه است؛ سیاست‌هایی که تدوین و اجرای آن‌ها در بستری از …

ادامه مطلب »

پیشنهادهایی برای توسعه صنعت ماشین‌سازی در ایران

اصلاح زیرساخت‌های قانونی و سیاست‌گذاری صحیح برای توسعه صنعت ماشین‌سازی، بی‌شک می‌تواند تسریع در روند توسعه سایر حوزه‌های صنعتی مهم در کشور را به دنبال داشته باشد؛ چراکه صنعت ماشین‌سازی به عنوان موتور پیشران دیگر صنایع کشور از قبیل …

ادامه مطلب »
سیاست‌نامه صنعت راهبردی ماشین‌سازی
آسیب‌شناسی
صنایع ماشین‌سازی ایران
سیاست‌نامه
صنعت راهبردی ماشین‌سازی
خلاصه مدیریتی
سند راهبردی و برنامه اقدام صنعت ماشین‌سازی
اصناف و انجمن‌ها

همکاران اندیشکده