Search
Close this search box.

پروژه‌ها

صنعت «ماشین‌سازی» حوزه‌ای مولّد و زیربنایی است که وضعیت آن در هر کشور، شاخصی مهم برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی صنعتی و تولیدی آن کشور محسوب می‌شود. صنعت ماشین‌سازی یکی از اولویت‌های صنعتی اغلب کشورهای پیشرفته است که توسعه آن رشد اقتصادی، مزیت‌های رقابتی و صادراتی و توسعه صنعتی پرشتاب را برای آن‌ها به ارمغان آورده است. صنعت ماشین‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به عنوان پیشران توسعه صنایع دیگری چون راه و شهرسازی، کشاورزی و صنایع معدنی و شیمیایی ایفای نقش کرده و تمام صنایع، به‌نوعی مشتریان محصولات تولیدی این حوزه محسوب می‌شوند. از این رو توسعه پایدار و متوازن در شاخه‌های مختلف صنعتی نیازمند رویکرد توسعه‌ای، حمایتی و پویا به صنعت ماشین‌سازی است.
در کشور ما نیز، به‌رغم ظرفیت‌های مطلوب شامل فعالیت بیش از 1200 شرکت دانش‌بنیان در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و نیز پتانسیل ساخت بسیاری از ماشین‌آلات در داخل کشور، موانع و چالش‌های مختلفی در برابر رشد این صنعت وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریمی کشور، توسعه این صنعت راهبردی اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. مسلماً یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای حمایت از این صنعت، اصلاح قوانین تضعیف‌کننده موجود و تدوین قوانین حمایتی جدید است. متأسفانه صنعت ماشین‌سازی به عنوان یک صنعت مادر، علی‌رغم اهمیت راهبردی آن، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، از سوی سیاست‌گذاران صنعت کشور مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفته است.
در این گزارش‌ها تلاش شده تا ضمن مطالعه روند توسعه صنعت ماشین‌سازی در کشورهای منتخب، وضع موجود این صنعت چالش‌های پیش روی آن در ایران بررسی شود و پیشنهادهای موجود برای توسعه این صنعت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

توسعه صنعت ماشین‌سازی نیازمند تبدیل شدن این صنعت به یک اولویت ملی است و «تدوین یک سند ملی» برای تبیین راهبردهای اصلی کشور، اهداف توسعه‎ای و تقسیم کار ملی بین سازمان‌های ذی‌نفع امری ضروری است. از همین رو اندیشکده صنعت ماشین‌سازی براساس تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت، متولی انجام مطالعات پشتیبان و تدوین پیش‌نویس این سند ملی با عنوان «سند راهبردی و برنامه اقدام توسعه صنعت ماشین‌سازی» شده است که در دو سرفصل اصلی به ارائه گزارش‎های تخصصی مرتبط با ابعاد مختلف صنعت ماشین‌سازی اقدام نموده است:

مطالعات تطبیقی
صنعت ماشین‌سازی در دنیا

هفت گزارش

مطالعات پشتیبان
صنعت ماشین‌سازی در دنیا

ده گزارش

مطالعات تطبیقی
صنعت ماشین‌سازی در دنیا

پنج کشور

تحلیل زنجیره ارزش
صنعت ماشین‌سازی در ایران

تحلیل بخش ماشین‌آلات در زنجیره ارزش محصولات صنعتی منتخب

شش صنعت

قوانین مؤثر بر صنعت
ماشین‌سازی

بررسی ساختار تأمین مالی صنعت ماشین‌سازی

بررسی وضعیت واردات و صادرات کشور در زمینه ماشین‌آلات