گزارش نشست‌های اتاق فکر و اقدام صنعت ماشین‌سازی (افکام)

عضویت ایران در پیمان همکاری‌های شانگهای و ظرفیت‌های موجود برای صنعت ماشین‌سازی ایران

جلسه اتاق فکر و اقدام صنعت ماشین‌سازی با موضوع “عضویت ایران در پیمان همکاری‌های شانگهای و ظرفیت‌های موجود برای صنعت ماشین‌سازی ایران” برگزار گردیده و به فرایند عضویت ایران در این پیمان و فرصت حدوداً دوساله موجود برای طی کردن فرایند تشریفات فنی با تاکید بر توجه و اهمیت اتخاذ رویکرد حمایتی به صنعت ماشین‌سازی برای ذکر در تفاهم‌نامه‌های پیش رو برای اجرایی شدن عضویت ایران اشاره شد.

ادامه مطلب »

تبادل نظر با هیئت مدیره انجمن ستصا پیرامون پیش‎نویس سند توسعه صنعت ماشین‎سازی

این جلسه با هدف ارائه پیش‌نویس سند آماده‌شده برای صنعت ماشین‌سازی و تبادل نظر پیرامون آن در انجمن ستصا و در جلسه هیئت‌مدیره این انجمن برگزار گردید . همچنین پیشنهادهایی چون بررسی امکان ایجاد یک مرکز آموزشی …

ادامه مطلب »

بررسی ابعاد رسانه‌ای حذف بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی

این جلسه با موضوع بررسی ابعاد رسانه‌ای حذف بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی که در ماده سوم قانون جهش تولید به تصویب مجلس رسیده و از ابتدای امسال اجرایی شده بود، برگزار گردید.
اهم مباحث بررسی شده در این جلسه در سرفصل‌‎های زیر قابل جمع بندی است…

ادامه مطلب »