آسیب‌شناسی صنعتی کشور با تأکید بر صنایع ماشین‌سازی

هدف از نگارش این گزارش بررسی وضعیت صنایع ماشین سازی و شناسایی راهکارهای برون رفت از مشکلات و توسعه این صنعت کلیدی و صنعت ساز است. در بررسی وضعیت صنایع ماشین سازی در ایران، با توجه به تنوع بسیار زیاد ماشین آلات صنعتی، این صنعت با چالش های متنوع و فراوانی روبه روست که این چالش ها را می توان به سه سطح؛ فرا کلان (بین المللی)، کلان (ملی) و میانی و خرد (درون و بین شرکت های صنعتی یک حوزه) تقسیم کرد.

در سطح فراکلان (بین المللی) ناتوانی در رقابت در عرصه بین المللی و فقدان دیپلماسی تجاری مناسب برای ایجاد بازارهای منطقه ای مهم ترین موانع توسعه این صنعت است. در سطح کلان، مهم ترین چالش های سیاستی پیش روی این صنایع عبارتند از: مسئله تأمین مالی، مسئله سیاست های تجاری و مسئله سیاست های آموزشی و فناوری. دست آخر در سطوح خرد و میانی، مهم ترین چالش های این صنعت عبارتند از:

  • ضعف در تأمین مواد اولیه؛
  • ضعف در تأمین قطعات؛
  • فقدان و بعضاً ضعف در شرکت های تخصصی طراحی و راه اندازی خطوط تولید؛
  • ضعف در آموزش؛
  • طراحی و تحقیق و توسعه ؛
  • ضعف در رعایت استانداردها.

گستردگی، تنوع و پیچیدگی مشکلات پیش روی صنایع ماشین سازی تدوین بسته سیاستی مناسب و جامع را در جهت حل معضلات این صنایع الزامی می سازد. برای غلبه بر مشکلات پیش روی این صنعت اتخاذ راهکارهایی مشتمل بر سیاستگذاری (تکمیل و ارتقای سند توسعه صنایع ماشین سازی)، تقنین (تسهیل سازوکارهای تأمین مالی) و نظارت (تسهیل اجرای سیاست های تجاری و حل تعارض منافع در این حوزه و تنظیم سیاست های آموزشی و فناوری در قالبی یکپارچه) پیشنهاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست گزارش

برای دریافت فایل کامل گزارش فرم زیر را تکمیل نمایید.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.