Search
Close this search box.

برگزاری جلسه با موضوع:

تبادل نظر با هیئت مدیره انجمن ستصا پیرامون پیش‎نویس سند توسعه صنعت ماشین‎سازی

مکان: دفتر هیئت مدیره انجمن ستصا

این جلسه با هدف ارائه پیش‌نویس سند آماده‌شده برای صنعت ماشین‌سازی و تبادل نظر پیرامون آن در انجمن ستصا و در جلسه هیئت‌مدیره این انجمن برگزار گردید.

اهم مباحث بررسی شده در این جلسه در سرفصل‌‎های زیر قابل جمع بندی است:

  • وضعیت موجود کشور در زمینه صنعت ماشین‎سازی
  • مطالعات انجام‌شده و تحلیل‌های آماری مرتبط با این حوزه
  • اهداف و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده برای این صنعت در پیش‎نویس آماده شده برای سند
  • برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته‌شده

همچنین پیشنهادهایی چون بررسی امکان ایجاد یک مرکز آموزشی مستقل به منظور آموزش نیروی کار فنی و تخصصی برای بنگاه‎های فعال در این صنعت و همچنین بررسی توسعه، اصلاح و بهبود زیرساخت‎های لازم برای توسعه همکاری‎‌های بین‎المللی به منظور ارتقای کیفیت، سطح فناوری و آماده‎سازی بنگاه‎های ماشین‎ساز داخلی برای ورود به بازارهای جهانی از دیگر نکات مطرح‎شده در این جلسه بود.