Search
Close this search box.

برگزاری جلسه با موضوع:

ارائه خدمات مرکز دانش بنیان

مکان: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تبیین سطح جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان تحت عنوان “دانش‌بنیان نوع 3″ یا ” مستعد دانش‌بنیان” که شامل مجموعه‌هایی خواهد بود که با دریافت گروه خاصی از خدمات و حمایت‌ها و مشاوره‌ها در یک بازه زمانی تعیین‌شده قابلیت ارتقا به سطوح بالاتر دانش‌بنیان را دارا هستند هدف اصلی این نشست  تعریف گردیده است.

موارد زیر رویکردهای اصلی این نشست به منظور حمایت از شرکت های ماشین ساز برای ورود به حیطه دانش بنیانی می باشد:

  1. پیگیری ایجاد کانال ارتباطی مستقل با شرکت‌های دانش‌بنیان ماشین‌ساز در بستر یکی از شبکه‌های اجتماعی؛
  2. آموزش رابطین تشکل‌ها برای هدایت شرکت‌های عضو خود در استفاده از خدمات و حمایت‌های مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان؛
  3. بررسی مسائل و معیارهای شرکت‌های ماشین‌ساز در فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان و ارائه راهکارهای تسهیل‌کننده
Previous slide
Next slide