تجربه کشورهای پیشرو صنعتی نشانگر آن است که توسعه صنعتی به معنای واقعی، بدون تقویت طراحی و ساخت داخل ماشین‌آلات مورد نیاز برای خطوط تولید صنایع اولویت‌دار محقق نشده است. کشورهای صنعتی پیشرو همچون آلمان و کره‌جنوبی، در سیاست‌گذاری‌های صنعتی خود، توجه ویژه‌ای به صنعت ماشین‌سازی به عنوان یک صنعت راهبردی و مادر داشته‌اند. همچنین کشورهای در حال توسعه‌ای مثل چین، هند و ترکیه در گزار به مرحله صنعتی شدن، ماشین‌سازی را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی مد نظر قرار داده‌اند. در ادامه تلاش شده است تا به صورت مختصر، به مطالعه صنعت ماشین‌سازی در هر یک از این کشورها پرداخته شود.

هفت گزارش

بررسی ساختار تأمین مالی صنعت ماشین‌سازی

قوانین مؤثر بر صنعت
ماشین‌سازی

تحلیل زنجیره ارزش
صنعت ماشین‌سازی در ایران

صنایعی که محصولات آن‌ها دارای بازار محلی بزرگی است می‌توانند سکوی پرش و توسعه صنایع مرتبط با زنجیره تأمین و ارزش خود باشند. یکی از حلقه‌های مهم در زنجیره ارزش صنایع مختلف، صنعت مادر و پایه‌ای ماشین‌سازی است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است با شناسایی چند محصول مهم در بازار ایران که آمار تولید و یا واردات آن‌ها تأییدکننده حجم بالای بازار است، حلقه ماشین‌سازی در زنجیره ارزش آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و با شناسایی حلقه‌های مفقوده، پیشنهادهایی برای تکمیل زنجیره ارزش این صنایع در بخش ماشین‌سازی ارائه شود.

تحلیل بخش ماشین‌آلات در زنجیره
ارزش محصولات صنعتی منتخب

شش صنعت

آسیب‌شناسی صنعتی کشور با تأکید بر صنایع ماشین‌سازی

تجربه ترکیه در طراحی و پیاده سازی نشان استاندارد و کیفیت ماشین‌آلات (TURQUM)

سخنی کوتاه در اهمیت صنعت ماشین‌سازی