Search
Close this search box.

برگزاری جلسه با موضوع:

بررسی ابعاد رسانه‌ای حذف بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی

مکان: پژوهشکده مطالعات فناوری؛ اندیشکده صنعت ماشین‎سازی

این  جلسه با موضوع بررسی ابعاد رسانه‌ای حذف بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی که در ماده سوم قانون جهش تولید به تصویب مجلس رسیده و از ابتدای امسال اجرایی شده بود، برگزار گردید.

اهم مباحث بررسی شده در این جلسه در سرفصل‌‎های زیر قابل جمع بندی است:

  • ارائه و مرور بازخوردهای رسانه‌ای به موضوع حذف معافیت‌ها
  • اقدامات اجرایی برای پاسخگویی به هجمه‌های رسانه‌ای
  • تعیین اولویت‌ها و شاخص‌های این موضوع با هدف تقسیم‌کار بین انجمن‌ها
  • برنامه ریزی برای فعال کردن رسانه تخصصی صنعت ماشین سازی
Previous slide
Next slide